Megszűnik az méltatlan állapot

1526

Rendbe teszik a hosszú évek óta elhanyagolt ceglédi zsidó temetőt. A sírok jelentős része gazban áll, jónéhány fa korhadt és a ravatalozó épülete is rossz állapotban van. A MAZSIHISZ az egyik ceglédi temetkezési céggel kötött szerződést. A vállalat a helyreállítási munkákat négy ütemben végzi. Elsőként új kerítést építenek, felújítják az egykori gondnoki lakást és új illemhelyet is kialakítanak.

Gazzal benőtt, összetöredezett sírok, korhadt fák. Elhanyagolt a ceglédi zsidó temető. Csak alig több mint tíz sír van, amelyet gondoznak. A gondozott sírok kivételével méltatlan állapotban van a temető. Azóta amióta elhunyt Kenyó Laci bácsi, ő volt 20 éven át a gondnok. Családja még egy ideig átvállalta a teendőket, de már jó ideje nincs gazdája a Református temető és a krematórium közötti területnek. Egészen mostanáig. A zsidó temető ugyanis hamarosan teljesen más képet mutat majd.

TANKÓ ZOLTÁN, ügyvezető, Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft: Idén felkerestem a Mazsihisz ügyvezetőségét, hogy a temetőről gondoskodni, ápolni kellene. Most szeptember elsejétől a MAZSIHIZS ügyvezetőjével, dr. Kunos Péterrel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, ami négy alappilléren fog nyugodni.

Elsőként az elrohadt, kidőlt kerítés helyére építenek újat. Ezeken a fotókon jól látszik, milyen állapotban volt, mielőtt a szakemberek el nem kezdték lebontani. Az új kerítés mellé új illemhely is kerül-mondta Tankó Zoltán. Ezzel pedig még nincs vége az idénre tervezett munkáknak.

TANKÓ ZOLTÁN, ügyvezető, Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft.: A temetőgondnoki lakásban egy kéménykészítés, álmennyezet készítés, mert borzasztóan magas, aljzatbeton kicserélése, tehát lakhatóvá szeretnénk tenni. Mert az elképzelésünk továbbra is az, hogy egy olyan személyt találnánk aki itt fog élni és a lakhatás fejében mindennap gondját fogja viselni a temetőnek.

Jövőre kezdenek hozzá a növényzet megújításának, rendbe tételének.

TANKÓ ZOLTÁN, ügyvezető, Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft.: A veszélyes és beteg fákat kellene majd kivágni, azok helyett újat ültetni, illetve a ledőlt és nem gondozott síroknak a visszaállítása és azoknak a helyreállítása lenne a harmadik feladatunk. És negyedikként megcsináljuk a temető nyilvántartását, regisztráljuk az összes sírt.

Annyira benőtte a gaz a sírokat, hogy most még megjósolni sem lehet hány emlékhely található a zsidó temetőben. A tervek szerint valamennyi munkával végeznek 2018 év végére, akkora elkészül a regisztrációs könyv is, az elhunytak adataival.