A ceglédi iskolák környékén betartandó közlekedési szabályokról – Sós Zsanett törzsőrmester

521