A húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezésekről

393

Cegléd Város Önkormányzata
13/2020. (IV. 10.) önkormányzati rendelete
a húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezésekről

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapítok meg a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. §-a alapján, és
a) 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időtartamra
b) lezárom a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont melletti
ba) 12305/7 helyrajzi számú szabadidőpark (kondi park, a mögötte lévő kiserdő és domb) valamint
ba) 12305/8 helyrajzi számú tó és szabadidő park (futókör és annak környezete, murvás parkoló)
megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő területeket, és
c) megtiltom e területek magáncélú igénybevételét.

2. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában rögzített intézkedésre (szabálysértési eljárás) kerül sor.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján, 00.00 órakor lép hatályba, és 2020. április 14-én hatályát veszti.
(2) Ezt a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(3) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(4) Ez a rendelet a kihirdetés időtartama alatt az önkormányzat www.cegled.hu hivatalos honlapján, valamint a Cegléd Rádióban és a Ceglédi Városi Televízióban kerül közzétételre.

Dr. Csáky András s. k.
polgármester

Dr. Diósgyőri Gitta s. k.
címzetes főjegyző