Agrárkörkép – Bán Róbert vezérigazgató, DPMG Zrt.

610