Áldozócsütörtök

1284

Áldozócsütörtöki istentiszteletet tartottak ma a Református Nagytemplomban. A Református iskola diákjai és pedagógusai együtt ünnepeltek és imádkoztak, hiszen húsvét után a 40. nap az úr mennybemenetelének ünnepe.

Az úr mennybemenetelét az ősegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40. napra került. A XII. századtól kezdett elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet  1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt; ebből ered az egyedülálló, magyar név: áldozócsütörtök. Az ünnepi istentisztelet után a gyerekek ,,A mi templomunk” című kiállítást is megtekinthették.