Beiktató istentisztelet

667

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be lelkipásztori tisztébe Szabó Árpád Csabát, a Felszegi református gyülekezet lelkészét. A templom kulcsát és pecsétjét a Délpesti Református Egyházmegye esperese, Takaró András adta át az új lelkésznek.