Cegléd Város Önkormányzatának rendelete a 17. hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásról

926

Tisztelt Lakosság!

A 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben 2020. április 25. (szombat) 00.00. órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00. óráig terjedő időtartamra a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont melletti tó és szabadidőpark (az ehhez tartozó kondi park, a mögötte levő kiserdő és domb, a futókör és annak környezete, valamint a murvás parkoló)

átmenetileg lezárásra kerül.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.

A rendelet betartásában kérjük a lakosság közreműködését és megértését!

2020. április 24.

Cegléd Város Önkormányzata

——————–

Cegléd Város Önkormányzata
16/2020. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
a 17. hét végére vonatkozó kijárási korlátozásról

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapítok meg, a kijárási korlátozással összefüggésben hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, és
a) 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától 2020. április 26. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra
b) lezárom a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont melletti
ba) 12305/7 helyrajzi számú szabadidőpark (kondi park, a mögötte lévő kiserdő és domb) valamint
bb) 12305/8 helyrajzi számú tó és szabadidő park (futókör és annak környezete, murvás parkoló)
megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő területeket, és
c) megtiltom e területek magáncélú igénybevételét.

2. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában rögzített intézkedésre (szabálysértési eljárás) kerül sor.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. április 27-én hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(3) Ez a rendelet az önkormányzat www.cegled.hu hivatalos honlapján, valamint a Cegléd Rádióban és a Ceglédi Városi Televízióban kerül közzétételre.

Dr. Csáky András s. k.
polgármester

Dr. Diósgyőri Gitta s. k.
címzetes főjegyző