Cegléd Város Pedagógiai Díjban részesült Czigány Károlyné tagóvodavezető-helyettes óvodapedagógus

915