Dr. Nagy Lajos aljegyző, a hatáskörébe tartozó feladatokról

1123