Értesítés rendkívüli szünet végéről

538

Értesítem az önkormányzati fenntartású óvodába, bölcsődébe járó gyermekek szüleit, hogy 2020. május 25-én – eredeti nyitva tartással és ellátotti körrel – kinyitnak a Cegléd Város Önkormányzata fenntartásában működő gyermekintézmények.

A rendkívüli szünet elrendeléséről szóló polgármesteri határozat visszavonásával valamennyi kisgyermek az eredeti intézményegységben lesz jogosult a szokásos ellátásra, gondozásra, nevelésre. Ez alól kivételt képeznek a Fűtőház Utcai Tagóvoda óvodásai, akiket a Lövész utcai székhely óvoda, vagy korábbi átíratás esetén a szülők által kiválasztott óvoda fogad.

A nyitás ellenére – figyelemmel a járványhelyzet előre nem látható alakulására – a nyár végéig nem tarthatnak rendezvényt a gyermekintézmények.

Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a bölcsődések, óvodások gyermekétkeztetését május 25-étől kizárólag az intézményekben tudjuk biztosítani, vagyis csak abban az esetben, ha a kisgyermek bölcsődébe, óvodába jár. Az iskolás gyermekek önkormányzati étkeztetését egyelőre változatlan körülmények közt oldjuk meg.

Kérem a szülőket, hogy az étkeztetés (adagszám) biztosítása érdekében haladéktalanul értesítsék telefonon óvodájuk székhely intézményét (Lövész Utcai Óvoda, Pesti Úti Óvoda és a Széchenyi Úti Óvoda) arról, hogy gyermekük melyik naptól kezd óvodába járni!

Végezetül, de nem utolsó sorban hangsúlyozni kívánom, hogy a rendkívüli szünet vége és az önkormányzati intézményegységek teljes körű nyitása nem mentesít a higiéniai előírások és a személyi védőtávolság kötelező megtartása alól!

Dr. Csáky András
polgármester