Felhívás parlagfű és egyéb allergén gyomok elleni védekezésre

698

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2008. évi XLVI. Törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ez a rendelkezés az Éltv. 2018. 12. 31. napjától hatályos.

A hatályos rendelkezések értelmében felhívjuk a földhasználók figyelmét a folyamatos és minél korábban végrehajtott védekezésre.

Ugyanezen törvény 17. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a termelő, illetve a földhasználó köteles az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik. (Pl.: Fekete üröm, fehér üröm, Fehér libatop, szőrös disznóparéj, réti lórom, magas aranyvessző, vadkender, stb…)

Kérjük a lakosságot, hogy csak a valóban indokolt esetekben tegyenek bejelentést, és a bejelentés előtt próbálják meg a szomszédokkal felvenni a kapcsolatot, számos esetben a kommunikáció is meghozná a kívánt eredményt. (Pl.: „A szomszédban a perjefélékből vagy pázsitfűfélékből álló gyep gondozatlan, 15-20 cm magas” – az ilyen jellegű túlzó bejelentésekkel kapcsolatban nem tudunk eljárni.)

Amennyiben a termelő illetve földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdései értelmében közérdekű védekezés rendelhető el.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) a) b) pontja szerint a védekezést belterületen a települési önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A védekezési eljárás elmulasztása növényvédelmi bírság kiszabásával járhat, mely mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) 2. c) pontja határozza meg. A bírság összege 15 000–5 000 000 Ft-ig terjedhet.

A növényvédelmi bírság kiszabására a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján az illetékes megyei kormányhivatal jogosult.

Továbbá felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Cegléd Város Önkormányzata a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2014. (III. 27.) számú önkormányzati rendeletében szabályozza a parlagfű és egyéb allergén gyomok mentesítésének szabályait a járdák és előkertek vonatkozásában, ezért kérjük, hogy a védekezési kötelezettségüknek tegyenek itt is eleget.

A belterületi ingatlanok vonatkozásában a bejelentések kivizsgálását és a szükséges szemlék lefolytatását a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Igazgatási Irodájának munkatársai előzetes értesítés nélkül végzik.

Az előkertek vonatkozásában az ellenőrzéseket a város Közterület-felügyelete látja el.

A hatóság célja nem a szigorú szankcionálás, hanem a védekezési feladatok hatékony ellátására való figyelemfelhívás.

A fentiekre tekintettel kérjük a város lakosságát, a nagymértékben elszaporodott és közegészségügyi problémát okozó parlagfű virágzása előtt, mindenki végezze el a fertőzött területek mentesítését és az egyéb gyomok irtását. A gyommentesítés történhet kézi, gépi kaszálással, gyommentesítéssel, vagy kémiai úton gyomírtással.

Kérjük a fentiekben ismertetett kötelességek betartását.