Felhívás vendéglátó üzletek és a lakosság részére

881

A Koronavírus Ügyeleti Központ tájékoztatása alapján felhívom a vendéglátó üzletek üzemeltetőinek figyelmét, hogy a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete a kijárási korlátozásról 2. §-a értelmében a vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. Ez alá tartoznak a fagylaltozók és kávézók is. A rendelet a nyitvatartást nem korlátozza, csak a helyben fogyasztást, így ezek az üzletek nyitva lehetnek 15:00 óra után is.
Az elvitelre történő értékesítés bármilyen formában lehetséges, akár tölcsérben, akár dobozban. Természetesen preferálandó a dobozban történő értékesítés. Fontos azonban, hogy a helyszínen nem lehetséges a fogyasztás.
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a megvásárolt cukrászati termékét (pl.: fagylalt) vigye haza, otthonában fogyassza el, ne pedig a vendéglátó egység közelében, közterületen. Amennyiben a hatóság azt észleli, hogy 3 fő vagy annál több személy tartósan egymáshoz közel tartózkodik közterületen, az csoportosulásnak számít, az illetők igazoltathatók, és amennyiben nem egy háztartásban élők, a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint szabálysértési bírsággal sújthatók.
Kérem az üzemeltetőket, hogy a továbbra is hívják fel a várakozó vásárlók figyelmét arra, hogy a várakozás során legalább 1,5 méter távolságot tartsanak egymástól.

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző