Felhívás!

510

A Ceglédi Tv. Kft. annak érdekében, hogy az általa kezelt archívumban tárolt fénykép és videofelvételen szereplő személyek megfelelően tudják gyakorolni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvényben és az európai parlament és a tanács 2016/679 rendeletében (GDPR) biztosított jogaikat felhívja az érintettek arra, hogy jelen hirdetmény közzétételét követő 60 napon belül  az alábbi  linkeken vagy a Ceglédi TV székhelyén személyesen elérhető adatkezelési hozzájárulás megadásával biztosítsa a személyes adatait (fényképek és videó felvételek) kezelhetőségét.

A jelen hirdetményi közzététele egyrészt az érintettek nagy száma és elérhetőségük rendelkezésre állásának hiányában kerül sor.   

Adatkezelési hozzájárulás elérhetősége : www.ctv.hu

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége www.ctv.hu

Pap Zsolt

ügyvezető – főszerkesztő

s.k.