Gyászistentisztelettel emlékeztek

1183

Gyászistentisztelettel emlékeztek a holokausztban meggyilkolt zsidó származású ceglédiekre. A városban élő közösséget 1944 júniusában deportálták. A tragédia évfordulóján hajtanak fejet a több mint ötszáz ártatlan mártír emléke előtt az izraelita imaházban.

A ceglédi gettóba zsúfolt zsidó származású illetve vallású embereket 1944 júniusának elején szállították át Kecskemétre, ahonnan később a haláltáborokba deportálták őket. Az országban az elmúlt és a következő hetekben erre a tragédiákra emlékeznek, egymás után, különböző időpontokban, ugyanabban az ütemben, ahogy a vonatok is indultak. De nem csak ezért különleges ez az időszak.

RÓNA TAMÁS rabbi: „A mai nap több szempontból különleges. A mai napon beköszöntött a zsinagógai kalendárium szerint a tammuz hónapja. Tammuz hónapjában egy gyászidőszak van. Ez nem másnak az időszaka, mint az egykori jeruzsálemi első és második szentély pusztulása.”

De most emlékeztek az áldozatul esett ceglédiekre is. A munkaszolgálatra el nem vitt ceglédi férfiakat, és az otthon maradt nőket, gyerekeket 1944. június 17-én deportálták. Először Kecskemétre a téglagyárba hurcolták őket, majd Auschwitzba, ahonnan a legtöbbeknek nem volt visszatérés. Az egykori 670 főt számláló ceglédi közösségből 540 honfitársunk nem tért vissza, meggyilkolták őket. A gyászistentiszteleten a meggyilkolt ceglédiek, ceglédi zsidók nevét őrző márványtáblák előtt mondták el közösen a hagyományos gyászimát a Kaddisht