Kardos Pál Pedagógus Énekkar koncert október 20-án – Soltészné Lédeczi Judit – Liszt díjas karnagy

1608