Készen vannak az aszfaltozással

613

Végeztek az ipartelepi út és a keleti feltáró út aszfaltozásával is, jól halad az ipari park második ütemének beruházása. Mindkét említett út megkapta a kopóréteget, már csak az útburkolati jeleke felfestése és a közlekedési táblák kihelyezés van hátra. De fásítanak is és kialakították a terület csapadékvíz elvezetését. A fejlesztésre a város korábban nyert uniós forrást.