Közlemény

574

Cegléd Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a vonatkozó Kormányrendeletek értelmében a kijárási korlátozás – Budapest kivételével – Magyarország egész területén 2020. május 18-tól megszűnik.
E naptól kezdődően Cegléd városában az alábbi szabályozások lesznek érvényben:
– A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. A megjelölt helyeken és időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag ezek a személyek tartózkodhatnak.
– A belvárosi piac esetében érvényben lévő intézkedésekben változás nem történik. A 65. életévüket betöltött személyek továbbra is kizárólag 8.00 óra és 10.00 óra között látogathatják a piacot.
– A szabadtéri játszótereket, kondiparkokat megnyitjuk. Kérjük, hogy ezen helyszínek látogatásakor fokozott figyelemmel legyenek egymásra.
– A strand és a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
– A városban működő valamennyi üzlet a veszélyhelyzet elrendelése előtti nyitvatartási idejében tarthat nyitva, és a vásárlók által látogatható.
– A vendéglátó üzletek – így különösen az étterem, a szálloda, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kinyithatnak. Ezen üzletek belső helyiségeiben és külső részeiben (kerthelyiség, terasz) a tartózkodás és a megrendelt étel, ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzletekben foglalkoztatottak számára a szájat és orrot eltakaró eszköz használata kötelező azokon a területeken , amely a vendégek által látogatható. A 1,5 méteres védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítása a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének kötelessége, a védőtávolság betartása minden vendég számára kötelező!
– A városban működő szálláshelyek fogadhatnak vendéget, a vendégek számára az ott tartózkodás megengedett.
– A temetések és a vallási közösségek szertartásai megtarthatók.
– 2020. május 31. napjáig a Hivatalban megrendezésre kerülő polgári házasságkötéseken – a házasulandókat és a tanúikat kivéve – legfeljebb 20 fő vehet részt. 2020. június 1. napjától a házasságkötéseken megjelent személyek számát a házasságkötő terem befogadóképessége limitálja.
– 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. A házasságkötés és az azt követő rendezvény ugyanezen naptól kezdve vendéglátó üzletben valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés szolgáltatás biztosítható.
– Szigorú higiénés szabályok és alapelvek betartása mellett fokozatosan újraindulnak a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői ellátások, a fogászati alapellátás és szakellátás, a járóbeteg szakellátás és a diagnosztikai ellátások. Ez még nem jelenti a vészhelyzet előtti betegellátási rendhez való visszatérést! Minden ellátási formában törekedni kell továbbra is a távkonzultációval történő ellátásra. A rendelőben történő, személyes találkozással járó vizsgálatokra (előzetesen telefonon, e-mail-en vagy az orvos által meghatározott egyéb elektronikai felületen történt) távkonzultációt követően kerülhet sor időpont egyeztetés után.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kijárási korlátozás megszűnik, azonban a veszélyhelyzet továbbra is fennáll! A korlátozások feloldását illetően a fokozatosság elvét követjük.

A 168/2020. (IV.30.) Korm.rendelet 2.§-a értelmében az előírt 1,5 méteres védőtávolság megtartandó, és az üzletekben, tömegközlekedési eszközökön az orrot, szájat eltakaró eszköz használata kötelező.
A szabályok betartását a rendőrség és a közterület-felügyelet ellenőrzi!

Kérjük kísérjék figyelemmel a városi honlapon és Cegléd város hivatalos Facebook oldalán megjelenő tájékoztatókat és információkat.

Cegléd Város Önkormányzata