Lakossági tájékoztató a kijárási korlátozással kapcsolatban életbe lépő jegyzői intézkedésekről

271

A kormány 71/2020. (III. 27.) számú, 2020. március 28-ától hatályba lépő, kijárási korlátozásról szóló rendeletében foglaltakra figyelemmel tájékoztatom a Tisztelet Lakosságot, hogy 2020. március 28-tól visszavonásig:

a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyfelekkel való kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton, valamint telefonon történik.

Azokban az ügytípusokban, amelyek intézéséhez – jogszabály alapján – az ügyfél személyes megjelenése (pl.: anyakönyvi ügyek, személyes nyilatkozattételek) szükséges, kizárólag telefonon vagy elektronikusan történik az időpont egyeztetés.
Időpont egyeztetésre az ügyintézéssel érintett szervezeti egység alábbi telefonszámain van lehetőség, hivatali munkaidőn belül (hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 8:00-12:00 óráig).
Az esetleges telefonos ügyintézés az alábbi elérhetőségeken történik. Felhívom a figyelmet, hogy a megadott telefonszámok kizárólag ügyfélfogadási időben (hétfőn 12:30-tól 16:00-ig, kedden és pénteken 8:00-tól 12:00-ig) hívhatók.

Titkárság: 06 53/511-404 és 06 53/511-405
Hatósági Iroda: 06 53/511-454, 06 53/511-416, 06 53/511-423
Beruházási Iroda: 06 53/511-426, 06 53/511-430
Szervezési Iroda: 06 53/511-436, 06 53/511-427
Pénzügyi Iroda: 06 53/511-443, 06 53/511-442
Adóhatósági Iroda: 06 53/511-450, 06 53/511-451, 06 53/511-449
Anyakönyv: 06 53/511-462, 06 53/511-463
Szociális ügyek: 06 53/511-400 és a 326, 366 mellék

a házasságkötések szűk körben, kizárólag a házasulandó felek és a két tanú jelenlétében tarthatók meg.
a Hivatal Kossuth Ferenc utcai bejáratához a veszélyhelyzetre tekintettel újra kihelyezett kék színű gyűjtőláda sem lesz elérhető.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét és elfogadását!

Cegléd, 2020. március 27.

Dr. Diósgyőri Gitta sk.
címzetes főjegyző