Megalakult a Roma Nemzetiségi testület

689

Megtartotta alakuló ülését a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete. A képviselők letették az esküt, és elnököt, valamint elnökhelyettest választottak maguk közül. Elnök Jakab István lett, az elnökhelyettesi teendőket pedig Jakab János látja el az elkövetkező öt évben. A képviselők döntöttek arról is, hogy nem vesznek fel tiszteletdíjat.