Napirenden a 400 kV-os távvezeték

1586

Rimóczi Gábor a Fidesz frakció nevében nyújtott be indítványt a 400 kV-os távvezeték nyomvonalával kapcsolatban.  Az előterjesztésben úgy fogalmaznak: Anélkül, hogy szakmai vitákban dönteni kívánnának, úgy látják, a veszély legkisebb esélye esetén is tiltakozni kell a tervezett nyomvonal ellen. Különösen akkor, ha kialakítható más, a lakott területeket jobban elkerülő nyomvonal.

Úgy vélik – áll az előterjesztésben – a változatok közül a jelenleg véglegesnek tűnő nyomvonalat a különböző hatósági és közmű tulajdonosi észrevételek figyelembevételével, de a helyi lakosság érdekeit nem teljes körűen figyelembe véve választották ki. Ezért terjesztették a képviselő-testület elé a frakció álláspontját, illetve kérték a testületet, hogy az általuk megfogalmazott határozati javaslat elfogadásával támogassák a kezdeményezést. Az előterjesztéssel egyetért a Jobbik is, annak szövegével azonban teljes mértékben nem. Határozottabb szövegezést kértek és azt, hogy a város határozottan tiltakozzon a távvezeték ellen. A város jegyzője azonban tájékoztatta a képviselőket arról, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak, a hivatalnak és a testületnek ilyen esetben. A testület elé kerülő előterjesztésez készült határozati javaslatban egyébként azt is megfogalmazták, hogy kérjék fel a beruházás megvalósításában résztvevőket, folytassanak további tárgyalásokat a vezeték nyomvonaláról, és törekedjenek olyan megoldás kidolgozására, amelynek káros hatása a lakosságra és a természeti értékekre nézve minimális, a lakosság mindennapi életét és a természeti környezetet a legkevésbé zavarja.A testület végül a – a Jobbikos képviselők kivételével – az eredeti előterjesztést hagyta jóvá és szavazta meg.