Rendkívüli ülést tartott a testület

842

Orvosi rendelő felújítására nyújt be pályázatot Cegléd város önkormányzata. Sikeres elbírálás esetén a Kossuth Ferenc utca 17 szám alatti rendelők újulhatnának meg. A pályázat beadása volt az egyik téma, ami a mai rendkívüli testületi ülés összehívását indokolta. De a képviselők döntöttek arról is, szintén pályázat útján igyekeznek forrást találni felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztésére is. A Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatási kérelmet nyújtott be a Cegléd, Malomtó széli sporttelepen lévő birkózócsarnok felújítására, átalakítására és bővítésére. A kérelem szerint a projekt megvalósításához a meglévő 95 millió forint mellé további 20 millió forint összegű forrásra lenne szüksége.  Az Egyesület a támogatás folyósítását legkésőbb 2018. március 1-ig kéri egy összegben kiutalni. A testület jóváhagyta a kérelmet, azzal a kikötéssel, hogy minden – a későbbiekben üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó – kérdést tisztázni kell, mielőtt valódi pénzmozgás is történne.