Rövid híreink

1273

Úgynevezett hernyótalpas lépcsőnjáró berendezést szereltek fel a Kőrösi úti felnőtt háziorvosi rendelőhöz. Így most már a város minden egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelő akadálymentesen megközelíthető.

Az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók rendelőinek jogszabályban előírt módon akadálymentesnek kell lennie. Cegléden, a Kőrösi út 51. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben eddig nem volt megoldott az akadálymentesítés. Az elmúlt évben a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya helyszíni ellenőrzése során figyelemfelhívó végzésben szólította fel az önkormányzatot a hiányosság megszűntetésére. Az orvosi rendelő akadálymentesítése  március 27-én megtörtént egy – építészeti okokból – „hernyótalpas lépcsőnjáró” berendezés beszerzésével és használatának betanításával.

*

Holnap újra összeül a város képviselő testülete. A tanácskozást most is a bizottsági ülések előzték meg. Elsőként a gazdasági bizottság tagjai vitatták meg az illetékességükbe tartozó napirendi pontokat. Majd a jogi és ügyrendi és a kulturális, oktatási, népjóléti bizottság is tárgyalt a napirendekről. A testület ülésén egyebek mellett olyan témák szerepelnek majd, int Cegléd város forgalmi modellezése és közlekedési koncepciója, az önkormányzati bérlakások albérleti díja.

*

Újra ülésezett a Többcélú Kistérségi Társulás. A polgármesterek, települések képviselői döntöttek  a Társulás által biztosított szociális ellátásokról és azok térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról, elfogadták az önköltség összegeit. De újra szó volt a Budai úti kerékpárútról is, hiszen lakossági bejelentés során derült fény arra, hogy a magáningatlanok és a magyar közút területe között elhelyezkedő „kivett beruházási terület” művelési ágban lévő, társulási tulajdonban lévő földrészletek miatt az érintett magáningatlanok nem rendelkeznek közvetlen közútcsatlakozással. Így  építésügyi hatósági szempontból épület nem helyezhető el rajtuk . Most arra volt szükség, hogy a társulás elfogadja Cegléd Város Önkormányzatának vételi szándékát az érintett területekre.  Az adásvételt követően kerülhet sor az ingatlanok művelési ágának megváltoztatására.