Sajtótájékoztató a Battyhány utcában

1326

A Batthyány utca egyik lakóháza előtt tartott sajtótájékoztatót tegnap Csuri Károly. A Jobbik önkormányzati képviselője arról beszélt, miért nem tartja helyesnek, hogy nem nyílt pályázaton értékesíti a város az utca egyik ingatlanát. Véleménye szerint hiába kapott ajánlatot egy vállalkozótól a város az épületben található önkormányzati bérlakásokra, sem a felajánlott összeg sem az eladás módja nem elfogadható.

Ebben a házban  öt lakás van. Ebből az öt lakásból kettő már magántulajdon. A másik három önkormányzati bérlakás. Ezekre a lakásra adott be a szomszédban építkező vállalkozó vételi ajánlatot. A vételi ajánlatban az is szerepelt, hogy az ajánlattevő szerint ezek a lakások életveszélyes állapotban vannak. A három lakásért 10 millió 800 ezer forintot ajánlott fel a vállalkozó.

CSURI KÁROLY önkormányzati képviselő, Jobbik: „Én úgy gondolom, hogy maga az egész ajánlat komolytalan, sőt mondatni azt is, hogy nevetséges. Mégpedig azért, mert egy bérelt lakás az senki másra nem tartozik csak a bérbeadóra és a bérbe vevőre. Hogy ez a lakás milyen állapotban van, ahhoz senki másnak semmilyen második, harmadik félnek semmi köze nincs. Egyébként körbe lehet járni a házat, be lehet menni az udvarra, sehol sem találunk egy düledező falat, egy aládúcolt gerendát.”

Csuri Károly úgy véli, az életveszély megállapításának nincs alapja. A képviselő arról is beszélt, a megajánlott ár is komolytalan véleménye szerint. Hiányolja annak megjelölését és figyelembe vételét, hogy maga a telek tekintélyes nagyságú, majd 1000 négyzetméteres. A legutóbbi  testületi ülésen arra tett javaslatot, hogy ha az önkormányzat el akarja adni a bérlakásokat, legelőször kérdezzék meg a lakókat, hogy meg kívánják-e vásárolni a lakást. Ha nem szeretnék, írjanak ki nyílt pályázatot.

CSURI KÁROLY önkormányzati képviselő, Jobbik: „Ezt a javaslatot, ezt az indítványt a képviselő testület Fideszes többsége lesöpörte az asztalról, mint ahogy annyi más általam tett javaslatnak is ez lett a sorsa, asztalról való lesöprés. Indokként semmit nem határoztak meg. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben, ha nem írunk ki nyílt pályázatot, akkor a város érdeke sérül, nem tartjuk a város érdekét szem előtt.”

Csuri Károly arról is beszélt, véleménye szerint nem helyes, hogy a város vezetése azt figyelmen kívül hagyja, mi lesz az ingatlannal, ha az említett vállalkozó veszi meg a lakásokat.