Sajtótájékoztatót tartott a Czigle frakció

425

A mai testületi ülésen döntöttek a képviselők a gazdasági bizottság egyik tagjának ügyében is. Egy ceglédi lakos a polgármesternek címzett beadványában Varga Istvánnal szemben „méltatlansági eljárás” lefolytatását kezdeményezte. A többség döntése alapján Varga István bizottsági tagsága megszűnik. A döntésről az ülés után a Czigle frakció – mely az érintett tagot delegálta a bizottságba – sajtótájékoztatót is tartott.