Tájékoztató a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

396

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet alapján 2020. szeptember 21. napjától

1. A hatodik életévét be nem töltött kiskorú személyek kivételével mindenki köteles az orrot és a szájat eltakaró maszkot viselni:
tömegközlekedési eszközön;
a tömegközlekedésre várakozók számára nyitva álló helyiségben;
vendéglátó üzletben – az üzlet vendégeinek kivételével – az ott történő vásárlás és munkavégzés időtartama alatt;
bevásárlóközpont területén – kivéve az itt működő vendéglátó üzletek vendégeinek, valamint a bevásárlóközpontban található irodák, a sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területén;
színházi és egyéb művészeti előadások helyszínén, kivéve a fellépőket;
mozi területén – kivéve az itt lévő irodák és üzemi helyiségek területén;
múzeumok, könyvtárak, közművelődési intézmények látogatók számára nyitva álló területén;
köz- és nyilvános magánlevéltárak külső személyek által látogatható területén;
ügyfélfogadási időben a közigazgatási szervek – így a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal – és a posták ügyfélforgalom számára nyitva álló területén, illetve minden olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, és az ott foglalkoztatottakat is beleértve rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben;
egészségügyi intézmények területén, kivéve az intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben;
szociális intézményekben.
A maszkot úgy kell viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje!
A maszkviselési kötelezettség betartatása a tömegközlekedési eszközök és a fenti létesítmények üzemeltetőinek is kötelessége, melynek érdekében intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatnak.
Azt a személyt, aki a maszkot nem, illetve nem az előírtak szerint viseli,
a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles a maszk megfelelő viselésére felszólítani, ennek eredménytelensége esetén az utazásból kizárni és szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt vele szemben rendőri intézkedést kezdeményezni, valamint gondoskodni a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.
a létesítmény üzemeltetője – a maszk viselésére irányuló felszólítás eredménytelenségét követően – köteles a látogatásból kizárni és gondoskodni arról, hogy a személy a területet elhagyja.

2. Zenés, táncos rendezvény
abban az esetben tartható meg, ha a jelenlévők létszáma – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – egy időben nem haladja meg az 500 főt.
helyszínén – az ott foglalkoztatottak kivételével – 23:00 órától 6:00 óráig tilos tartózkodni.

3. Vendéglátó üzletben 23:00 órától 6:00 óráig – az ott foglalkoztatottak kivételével – tilos tartózkodni, kivéve az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából, annak időtartamára.

Kérjük, hogy a fentieket a saját és mások egészségének megőrzése érdekében tartsák be!

Cegléd Város Önkormányzata