Támogatásokról is döntöttek

922

A költségvetés elfogadása mellett több más témáról is döntöttek a képviselők. Elfogadták a bölcsődék szünidei nyitva és zárva tartásáról szóló előterjesztést. Eszerint a Deák utcai tagbölcsőde július 22 és augusztus 2, a Dózsa György utcai pedig augusztus 5-től augusztus 16-ig lesz zárva. A zárva tartás ideje alatt – külön szülői igény és megállapodás szerint – a két bölcsőde váltva, folyamatos ellátást biztosít mindkét tagintézmény ellátott gyermekei számára.

Kürti Béla nevét viselheti a sporttörténeti gyűjtemény. Ehhez Cegléd Város Önkormányzata hozzájárulását kérte Magyar László, a Ceglédi Sporttörténeti Alapítvány elnöke. A névadó rendezvényt tervezett időpontja március 9. Ez alkalommal tisztelegnek Kürti Béla munkássága előtt, egyúttal megemlékeznek a Sporttörténeti Bizottság negyven éves évfordulójáról, és a négy évtized hagyományőrzőinek emlékéről. A jogszabályoknak megfelelően – amelyek nem teszik lehetővé, hogy csupán a fenntartó jóváhagyásával a múzeum nevet vehesse fel az intézmény – a testület a Kürti Béla Sporttörténeti Gyűjtemény” elnevezést javasolja és támogatja.    Új díjakat alapított a város. A helyi védelem alatt álló építmények megóvására vonatkozó ösztönző rendelet keretei közt az Önkormányzat új pályázati rendszert dolgozott ki annak érdekében, hogy anyagi támogatásban részesítse a helyi egyedi védelem alatt álló építmények tulajdonosait, jogszerű kezelőit, használóit. A rendelet kiegészítése két díj adományozásának lehetőségét tartalmazza. A településképi követelményeket teljesítő építmények tulajdonosai számára évenként adományozható „Cegléd város Építészeti díja”, valamint az üzletek, kereskedelmi egységek számára adományozható „Cegléd város minőségi Üzletportálja díj”. Mindkét díj évente egyszer adományozható,  Díjazásra javaslatot bárki előterjeszthet, a beérkezett javaslatokat az Önkormányzat szakmailag illetékes Díjbizottsága bírálja el, majd javaslatot tesz a Képviselő- testületnek az egyes díjak odaítélésére. Imregi Tibor Fideszes önkormányzati képviselő javaslatára pedig azt is megszavazta a testület, hogy nyilvánosságra hozzák a január 21-ei rendkívüli ülés jegyzőkönyvét. A munka törvénykönyvének módosításához kapcsolódó téma ugyanis nagy visszhangot keltett. Mivel a törvény egyértelműen nem engedélyezi, de nem is tiltja, így olvashatóak lesznek az ülésen elhangzottak a város internetes oldalán is.