Tisztelt Lakosság!

947

A 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben 2020. április 18. (szombat) 00.00.
órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00. óráig terjedő időtartamra a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont melletti tó és szabadidőpark (az ehhez tartozó kondi park, a mögötte levő kiserdő és domb, a futókör és annak környezete, valamint a murvás parkoló)

átmenetileg lezárásra kerül.

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.

A rendelet betartásában kérjük a lakosság közreműködését és megértését!

—————

Cegléd Város Önkormányzata
14/2020. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
a 16. hét végére vonatkozó kijárási korlátozásról

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapítok meg a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. §-a alapján
a) 2020. április 18. (szombat) 00.00 órától 2020. április 19. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra
b) lezárom a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont melletti
ba) 12305/7 helyrajzi számú szabadidőpark (kondi park, a mögötte lévő kiserdő és domb) valamint
ba) 12305/8 helyrajzi számú tó és szabadidő park (futókör és annak környezete, murvás parkoló)
megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő területeket, és
c) megtiltom e területek magáncélú igénybevételét.

2. § (1) E rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását rendészeti szerv ellenőrzi.
(2) E rendelet szerinti korlátózó intézkedések be nem tartása esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 8. és 9. §-ában rögzített intézkedésre (szabálysértési eljárás) kerül sor.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján, 00.00 órakor lép hatályba, és 2020. április 20-án hatályát veszti.
(2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés időtartama alatt az önkormányzat www.cegled.hu hivatalos honlapján, valamint a Cegléd Rádióban és a Ceglédi Városi Televízióban kerül közzétételre.

Dr. Csáky András
polgármester

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző