Ünnepi istentiszteletet tartottak a Cegléd-Felszegi Református Templomban

1406

Ünnepi istentiszteletre várta a Cegléd-felszegi református egyházközség a híveket, hiszen 70 éve tették le a templomuk alapkövét, és a gyülekezet is akkor alakult. De nem csak emiatt gyűltek össze, a reformáció 500. évfordulója előtt is tisztelegtek. Az istentiszteleten nagytiszteletű Végh Miklós szolnoki lelkész hirdetett igét.

,,Jézus így válaszolt, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát – Hánka Levente János evangéliumának harmadik fejezetéből idézett.

HÁNKA LEVENTE, református lelkész: ,,Tudjuk, hogy a zsinat már a ’30-as években kimondta, hogy a nagyobb egyház községek, amelyek 5000 fő feletti lélekszámmal rendelkeznek azok vagy váljanak szét, alapítsanak kisebb gyülekezeteket a városok területein. Ugyanígy történt ez Debrecenben, Kecskeméten, Nagykőrösön. Vagy pedig maguk a gyülekezetek több gyülekezetben éljenek tovább.”

A Felszegi rész különösen is nehéz helyzetből indult, mivel se temploma, se lelkészlakása nem volt. Hitükre és akaratukra jellemző azonban, hogy a háborút követő nehéz években 800 forinttal és 100.000 adomány-téglával hozzákezdtek a templom építéséhez. 1947 októberében letették a templom alapkövét is, majd 1950 pünkösdjén megtartották az első istentiszteletet akkor még vakolatlan falak között. Az épületet Szabó István ceglédi mérnök tervezte, aki három hét alatt és díjmentesen végezte el munkáját.

ÓCSAI TIBOR, református lelkész: ,,S valóban csodálatosan felépült ez a templom és még tornyot is emeltek a későbbiekben, magasították is. Valóban nagyon fontos, hogy jó alapra helyezkedjék egy templom, itt nehéz kősziklára építeni, de jó alapot kell venni, hogy később ne legyen baj egy épülettel. Viszont had mondjam azt, hogy egy épület, még egy templom is hiábavaló, hogy ha nincs benne gyülekezet.”

Nem csak Isten és ember, hanem ember és ember kapcsolata is nagyon fontos – hangsúlyozta Szlaukó Orsolya evangélikus lelkész.

SZLAUKÓ ORSOLYA, evangélikus lelkész: ,,Nekem ez hihetetlen ajándék, hogy ilyen jó a kapcsolat a reformátusokkal és mondhatnám külön-külön az összes gyülekezetet most itt a Felszegit emelném ki. A pásztorkörben levő kapcsolatunk egymással és az, ahogyan a városban és a gyülekezetekért együtt tudunk dolgozni.”

Az ünnepi istentiszteleten részt vett nagytiszteletű Végh Miklós szolnoki lelkész is, aki beszédében úgy fogalmazott, hogy az egyházi liturgia közepette a 70 éves falak között ott lakozik az Úr Jézus is.

nt. VÉGH MIKLÓS, szolnoki lelkész, egyházmegyei tanácsos: ,,A templom szentelési ünnep, vagy az arra való ünnep párhuzama is adott ma, hiszen 70 évvel ezelőtt kezdtek gyülekezeti ház, illetve templom építésbe itt az elődök. Hogy ez a hajlék is Isten jelenlétét jelképezze, fejezze ki a ceglédiek számára.”

A Cegléd-Felszegi gyülekezet református lelkésze Bereczky Örs is köszöntötte az egybegyűlteket. A Templomban a Sztárai kórus énekelt.