Utcanevet jelző táblák a Bedében

878

Városi pályázati keretből, a városrész egyik lakójának, Farkas Józsefnek a kezdeményezésére újultak meg és kerültek ki új utcanévjelző virágtartó a Bedébe. Korábban is voltak már itt ilyenek, de többet fel kellett újítani illetve újakat is ki kellett helyezni.