Utolsó útjára kísérték Giba Istvánt

944

Utolsó útjára kísérték Giba Istvánt, a város egykori alpolgármesterét. Giba István több cikluson keresztül volt a képviselő-testület tagja, 12 éven át a város alpolgármestere. Cegléd kulturális közéletének aktív részese volt. Pedagógusként, igazgatóhelyettesként is egész életét ennek szentelte. Szívügyének tekintette nemcsak az ifjabb nemzedék, de a város egész lakosságának gazdasági, kulturális, oktatási fejlődését. Giba István türelemmel viselt, hosszú betegség után 74 éves korában hunyt el.

A Csengettyűs temetőben helyezték szombaton örök nyugalomra Giba Istvánt. Kiszely Mihály búcsúztatójában úgy fogalmazott: amikor kimondjuk bevégeztetett, azt gondoljuk és reméljük, megtettem azt, amiért erre a földre jöttem.

KISZELY MIHÁLY plébános: „Amikor beszélgettünk, akkor tudatában volt annak, hogy igen, az ő ideje lejár és a földi élete befejeződik, beteljesedik. De ez nem mindennek a végét jelenti. A földi életnek kétségkívül a végét, ugyanakkor kezdődik az a másik élet, amit úgy hívunk, hogy az örök élet abban a másik világban, odaát, a túlvilágon, amely az Istennek a világa.”

Kiszely Mihály úgy fogalmazott: találkozásukkor úgy látta, Giba István is így készült és így gondolt a beteljesedésre. Nem véget látott, mindennek a végét, hanem, hogy ez a befejezés egy új kezdet. „Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk” –  Márai Sándor szavait idézve kezdte emlékezését Giba István egykori munkatársa, barátja, Tűri László.

TŰRI LÁSZLÓ: „A tucatnyi esztendő, amelyet együtt töltöttünk – először a gimnáziumban, majd a Városházán nem múlik el nyomtalanul. Emberséged, szerénységed, vidámságod, jó kedélyed itt marad közöttük és mi jó szívvel gondolunk rá mindig.”

Giba István a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző iskola életében is meghatározó szerepet töltött be. Kimagasló emberi és szakmai értékeit, tisztességét, jókedélyét sosem feledik – mondta el az intézmény igazgatója.

BÁCSKAI JÓZSEF igazgató: „István, Pista, Giba tanár úr szomorú szívvel vesszük körül koporsódat a város gyászoló lakosságával együtt, hiszen 1988-tól 1994-ig hat éven át igazgatója, munkatársa, tanítványaidnak lelkes fizikatanára voltál. Búcsúzni jöttünk hozzád és meghajolni emberi méltóságod előtt, hiszen mindig is példával jártál előttünk az emberi tisztesség, lelkiismeretesség, jószándék terén”

Az állandó segítség, tenni akarás jellemezte egész életét, nehéz időszakban is mindig tette a dolgát tanárként, de főleg jó emberként – fogalmazott az igazgató. Giba Istvántól egykori tanítványai nevében annak az osztálynak egy volt diákja búcsúzott, amelynek tagjai a mai napig is rendszeresen tartották vele a kapcsolatot. „Nagyon sok közös élményt őrzünk, mivel az érettségi óta rendszeresen találkoztunk és az utolsó négy évben évente. Minden év augusztus 20-án összejöttünk és nagyon kellemes időt töltöttünk együtt. Ezek a találkozások olyanná váltak, mintha egy nagy család lennénk, éreztük egymás szeretetét. Az utolsó találkozás volt a legmeghatározóbb mindnyájunk számára.”

Utoljára már csak a kórház folyosóján találkozhattak. Az egész egykori 4.D osztály meglátogatta, betegen, de mosolyogva fogadta őket. A búcsú után tisztelői, barátai, családja kísérte utolsó útjára Giba Istvánt.