A Közbiztonsági csoport működéséről – Dr. Nagy Lajos aljegyző

964