A személyes gondoskodásban részesülők ellátásáról az alábbi tájékoztatást adja a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

340

A szociális alapszolgáltatások közül az idősek klubjában az ellátás felfüggesztésre került.
A szociális étkeztetésben részesülők az ebédet a Szolgáltatótól házhoz szállítva kapják meg.
Az országos tisztifőorvos Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében – 2020. március 8. napjától visszavonásig – látogatási tilalmat rendelt el, és 2020. március 17-étől elrendelte az intézmény-elhagyási tilalmat is.
A Bajcsy-Zsilinszky úti idősotthonban lakók hozzátartozói csomagot vihetnek az intézménybe, amit a lakó nevével ellátva a portán adhatnak le. Az intézmény elérhetőségein továbbra is érdeklődhetnek az otthonban élő hozzátartozó állapotáról.
A Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak biztosítása online eszközökkel és telefonon történik. Indokolt esetben telefonos kapcsolatfelvételt követően, előre egyeztetett időpontban a Központ épületében, vagy a kliens lakóhelyén kerülhet sor a szükséges esetkezelésre és krízisintervencióra – a higiénés szabályok betartása mellett.