Elfogadták a város 2017-es költségvetését

1282

A gyarapodás költségvetésének nevezte a polgármester Cegléd reális alapon nyugvó 2017-es büdzséjét. A közel 10 milliárd forintos költségvetés tartja az elmúlt évek felfelé ívelő pályáját, választ ad a kötelezően ellátandó feladatok igényeire, kezeli a garantált bérminimum és a minimálbér emelésének hatásait, folytatja a megkezdett, illetve megtervezett fejlesztések megvalósítását és az önként vállalt feladatok közül kiemelt helyen kezeli az idegenforgalmi-, valamint sportfejlesztéseket és -támogatásokat. A költségvetési rendeletet mai ülésén tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület.

Felfelé ívelő pályát mutat a város költségvetése, elég, ha csak azt kiemeljük, hogy 2,5 milliárd forint jut fejlesztésre, beruházásra – hangsúlyozta a polgármester a költségvetés bemutatásakor. A költségvetés szem előtt tartja a munkahelyteremtést, a helyi vállalkozások segítését, az önkormányzati vagyon gyarapítását, megfelelő hasznosítását, a városfejlesztési kérdéseket. Többek között tervezi a városvezetés a belvárosi övezet megújításának folytatását, például Szentháromság tér rekonstrukcióját, valamint a Kossuth Ferenc utca gyalogos területeinek felújítását a postától egészen a Szárcsa utcáig, de nem sokáig odázható el a Kossuth Művelődési Központ épületgépészeti felújítása sem. Erre első körben 20 millió forintot fordítanak, de forrásoldali továbbgondolást igényel a téma. Megvalósításra vár a Kossuth Ferenc utcán a katolikus bazársor előtti szakasz felújítása a Lipóti pékségtől a Szent Kereszt iskola kapujáig. Ehhez társul az önkormányzati tulajdonban lévő bazársor – valamint például az ügyészség, a Tiszti Klub, a Gubody patika épületének ‑ állagmegóvó, felújító karbantartása is. Kiemelt feladatok között szerepel a kerékpárutak, a bel- és külterületi utak megújítása, a közbiztonság fejlesztése és a város adottságai miatt igen fontosak a csapadékvíz-elvezető rendszert fejlesztő beruházások is. Külterületi utak felújítására mintegy 100 millió, a vízelvezető rendszer fejlesztésére pedig 45 millió forint áll rendelkezésre. Megközelítőleg 60 millió forintból a Külső-Kátai út felújítása, kerékpárút kialakítása valósulhat meg, ami az ipari park megközelítésének javítása okán kiemelt feladat Az önkormányzat működési bevételeit 4,85 milliárd forinttal, kiadási oldalát pedig 4,63 milliárd forinttal fogadták el. A költségvetés 1 milliárd 740 millió forint helyi adóbevétellel tervez, ebből az iparűzési adó tervezett mértéke 1,3 milliárd forint. Új adónemet nem vezettek be, adómértéket nem emelt a helyhatóság. Állami támogatásként 1 milliárd 676 millió forinttal kalkulálnak. Az önkormányzatnak továbbra sincs garancia- és kezességvállalása, illetve hitelállománya.