Hatékony a mezőőrség

1600

Fa- és gyümölcs tolvajokat, illegális szemétlerakókat is sokszor értek tetten tavaly a mezőőrök. De a kóbor kutyák begyűjtésében és a közvilágítási hibák jelzésében is hatékony volt a szolgálatuk. Mindezt a most elkészült összesítés igazolja, amelyből kiderül, több mint harminc esetben a mezőőrök jelenléte akadályozott meg bűncselekményt vagy szabálysértést.

 Jogilag 2015. január elsejével indult el a mezőőri szolgálat. Gyakorlatilag az év áprilisában rendelkezett a város azokkal a feltételekkel, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy ténylegesen el tudják látni a külterületen ezt a szolgálatot. Már akkor is cél volt a mezőőrök számának növelése.

DR. NAGY LAJOS aljegyző: „Az elmúlt egy évben a mezőőrség létszámát egy fővel sikerült növelni, így most már 7 kollégám látja el ezt a feladatot Cegléd rendkívül nagy külterületén. Ezen belül a leginkább jellemző jogellenes cselekmények a fatolvajlások voltak. Mintegy 27 esetben indítottak eljárást a kollégáim illetve tették át az ügyet szabálysértési vagy büntető eljárás szakba. Ezen túl jellemző a gyümölcslopás, itt pár esetet lehetett a nyár folyamán megemlíteni.”

De az illegális szemétlerakás is folyamatos gondot és feladato okoz. 2017-ben 5 esetben sikerült tetten érni a szemét lerakóját és persze meg is indult ellenük a megfelelő eljárás. De még így is nagyon sokan vannak, akik – érthetetlen módon – képesek kiautózni a külterületekre, hogy ott rakják le szemetüket. A mezőőrök továbbra is igyekeznek őket is tetten érni. A számok és eredmények tehát azt mutatják, van létjogosultságát ennek a szolgáltatnak – mondta Dr. Nagy Lajos

DR. NAGY LAJOS aljegyző: „Közös járőrszolgálatot látnak el a kollégáim a rendőrséggel, a polgárőrséggel, van lovas szolgálatunk továbbra is. A plusz egy létszám keretében még egy lovassal gazdagodott a csapat, úgyhogy most már 3 fő van kiképezve lovas szolgálatra. Mondhatom, hogy beváltotta a hozzá fűzött reményeket a mezőőrség.”

A mezőőrök szolgálatuk alatt egyébként az üzemképtelen járműveket is jelzik az illetékesek felé, a közvilágítási hibák összeírása, jelzése is a feladataik közé tartozik.  A mezőőrök havonta átlagosan 6 lovas szolgálatot látnak el, 6 esetben közös szolgálatot a rendőrséggel, a bedei polgárőrökkel pedig legalább havi 2 alkalommal dolgoznak együtt.