Intézmények újultak meg

628

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MINTEGY 248 MILLIÓ FORINTBÓL ENERGETIKAI BERUHÁZÁSOK VALÓSULTAK MEG NÉGY
CEGLÉDI KÖZINTÉZMÉNYNÉL

A Széchenyi 2020 program keretében, „Épületenergetikai felújítások Cegléd Város intézményein a KEHOP-5.2.9-16 pályázati konstrukció keretében” címmel – KEHOP-5.2.9-16-2016-00042 azonosítószámmal 248, 12 millió forintos európai uniós támogatás segítségével önkormányzati
épületek energetikai felújítása fejeződött be Cegléden. A munkálatok során a Kossuth Művelődési Központ, a Városi Könyvtár, az Uránia Mozi, valamint a Táncsics Mihály Általános Iskola Népkör utcai épületének homlokzati hőszigetelését, tetőszigetelését, és nyílászárócseréit végezték el.
Cegléd Város Önkormányzata egy sikeres KEHOP pályázat eredményeként több mint 248 millió forintot költött négy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan energetikai korszerűsítésre. A megvalósítás során az épületeken a nyílászárók korszerű műanyag nyílászárókra történő cseréje, valamint utólagos homlokzati és födém hőszigetelése történt meg.
• Az elnyert támogatási összegből 76 834 597 millió forint jutott a Táncsics Mihály Általános Iskola Népkör utcai épületére
• A Kossuth Művelődési Központ esetében 97 337 880 millió forintot fordítottak az energetikai beruházásra
• Az Uránia Mozi homlokzat szigetelését és nyílászárók cseréjét 34 577 711 millió forintos támogatásból végezték el
• A Városi Könyvtár esetében 19 456 636 millió forintot fordítottak a pályázatban vállalt energetikai korszerűsítés elvégzésére.
A fejlesztés eredményeként a középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának éves csökkenése várható.
A projekt közvetett eredményei: Az energiafogyasztás csökkenésével javul az intézmények gazdasági háttere, az intézmények munkavállaló-megtartó képessége, az Általános Iskola esetén az oktatásra alkalmas környezet elősegíti a fenntartható fejlődést és a szemléletváltást, közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében az energiafüggőség csökkentésében. A munkálatok mind a négy épületnél befejeződtek, utolsóként a Kossuth Művelődési Központ épületén zajlottak a felújítási munkálatok.
A projekt összköltsége: 248.117.545.- Ft
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.07.31.
További információ kérhető: Szokolai Attila sajtóreferens
Elérhetőség: +36 70 419 5952, sajtoreferens@cegled.hu