Közös ünnepi istentisztelet és almafa ültetés

2007

Közös ünnepi istentisztelettel és almafa ültetéssel várták tegnap az embereket. A Református Nagytemplomban Dr. Fabiny Tamás püspök hirdetett igét. Valamint Gundel Takács Gábor a Reformáció Emlékbizottság nevében átadta a Reformációi díjat is, amit Szlaukó Orsolya evangélikus lelkész és Hegedűs Ágota alpolgármester vehetett át. De a reformáció emlékére és az összetartozás jegyében egy almafát is ültettek a különböző felekezetek tagjai a Szabadság téren.

Megtelt vasárnap a Református Nagytemplom. Sokakat érdekelt a Reformáció Hetének záró ünnepsége. Az ünnepi istentiszteleten református, római katolikus, baptista, pünkösdi és evangélikus felekezetek tagjai is részt vettek.

HÁNKA LEVENTE, református lelkész: ,,Mindenkinek a szíve ebből a templomból, Isten megjelenésének, imádatának helyéből emelkedjen föl, emelkedjen felül, minden elválasztó korláton és lehessünk úgy ezen az istentiszteleten egymásnak úgy testvérei, ahogy azt Krisztus annak idején hirdette.”

Az istentisztelet részeként bűnvalló imádságot mondott Maczák Tamás, aki arról beszélt, hogy az embernek fel kell mérnie Isten hatalmasságát. Dr. Fabiny Tamás az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke az egységről beszélt. Arról, hogy a keresztényeknek össze kell fogniuk.

DR. FABINY TAMÁS, püspök, Északi Evangélikus Egyházkerület: ,,Úgy ahogy Cegléden is most teszik keresztények, reformátusok és római katolikusok, evangélikusok és baptisták, pünkösdiek és más felekezethez tartozók. Közös tanúság tétellel vagyunk jelen annak érdekében, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus küldött minket, a mi egységünk és közös tanúságtételünknek hit ébresztő jellege lehet.”

De beszélt arról a pályázatról is, amit a Reformáció Emlékbizottság hirdetett meg, melyre a ceglédi Evangélikus Egyházközség is nevezett. 95 kaput – közintézmények, iskolák és templomok kapuit – díszítenék fel a reformáció tiszteletére. Visszautalva arra, hogy Luther Márton annak idején 95 tételt szögezett ki a wittenbergi vártemplom kapujára. Ez az ötlet annyira elnyerte a zsűri tetszését, hogy nekik szavazták az első helyet és a Reformációi díjat, amit Gundel Takács Gábor adott át Szlaukó Orsolya evangélikus lelkésznek és Hegedűs Ágota alpolgármesternek. Az ünnepségen Földi László országgyűlési képviselő az egymás iránti szeretet fontosságáról beszélt.

FÖLDI LÁSZLÓ, országgyűlési képviselő: ,,Azt gondolom, hogy itt ma római katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, valóban a szeretet jegyében jöttek össze. Nagyon bízom abban, amit püspök úr igehirdetésében hallottunk, hogy megnyílnak a kapuk. Szívek kapujai megnyílnak és talán az utcán is megismerjük egymást.”

Példaértékű a különböző felekezetek összetartozása – fogalmazott köszöntőbeszédében a polgármester, Takáts László.

TAKÁTS LÁSZLÓ, polgármester: ,,Köszönet ezért a felekezeti vezetőknek, akik nem féltékenyen, hanem szeretetteljesen tekintenek egymásra. Nyitottak, befogadóak, támogatóak. Köszönet az értékes kulturális programokért, melyek pontosan követik a Lutheri gondolatokat, reformátor gondolkodással, az élet számos területére hatást gyakorolnak.”

A Református Gyülekezetnek egy 1931-ben kiadott Bibliát is adományoztak. A könyv még az egykor itt szolgáló papé, Ceglédi Sándoré volt, aki fiának ajándékozta utána. Az ünnepségen énekelt a különböző felekezetek tagjaiból álló kórus is. Valamint  a Szabadság téren egy almafát is ültettek közösen Luther egyik híres mondatának jegyében, ami így hangzik: ,, Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” Ez az almafa jelképezi az összetartozást, valamint azt, hogy az emberi munka elvégzése után a növény növekedését Isten adja – mondta a püspök.