Megalakult a választási bizottság

905

Megalakult a Pest megye 12.számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága. A három választott és két póttagból álló bizottság elnöke Dr. Piroska Emőke lett. A választási bizottság feladatai közé tartozik egyebek között a képviselőjelöltséghez szükséges ajánlóívek ellenőrzése és a képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele is.

Ma délután a választási iroda vezetője, Dr. Diósgyőri Gitta bemutatta Pest megye 12.számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságának tagjait. A három választott tag, Dr. Piroska Emőke, Dr. Szomorú Márta és Rajta László, a két póttag Volter Etelka és Tűri László. A tagok elsőként esküt tettek a polgármester előtt. majd a bizottság megválasztotta az elnököt. A vezető tisztséget Dr. Piroska Emőke tölti be, elnökhelyettesnek Dr. Szomorú Mártát választották. A választási bizottság feladatai közé tartozik az április 8-i választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése

DR. PIROSKA EMŐKE, elnök, Pest megye 12.számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága: Oda kell figyelni mindenképpen arra, hogy minden szabályszerűen minden beadvány törvényesen el legyen intézve. Mindenféle olyan tevékenység, ami a választással kapcsolatos és a választás rendjére odafigyelni, és végül is ezek a feladatok.

A bizottság alakuló ülésén a tagok elfogadták az ügyrendet  A képviselőjelöltséghez szükséges ajánlóívek leghamarabb február 19-én vehetők át és március 5-ig kell leadni Őket.

DR. PIROSKA EMŐKE, elnök, Pest megye 12.számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága: Az ajánlóíveken is meg kell nézni, hogy szabályszerűek-e, egyáltalán az ajánlóívek igénylésével, ne határidő előtt legyen, az átvételek alá legyenek írva és minden teljesen szabályszerű legyen, magukat az ajánlóíveket kell soronként leellenőrizni, hogy minden adat szerepeljen, és minden rajta legyen, ami a törvényességnek megfelel.

A választási bizottság feladata lesz a képviselőjelöltek nyilvántartásba vétele és annak kisorsolása is, hogy a jelöLtek milyen sorrendben szerepeljenek majd a szavazólapokon.