Megújul a templom

1371

Elkezdődött a Református Nagytemplom felújítása. Elsőként a templombelsőn dolgoznak a szakemberek. Speciális technikát felhasználva javítják és festik a falakat, a kupolabelsőt. Az eddig még fel nem újított ajtók restaurálása is elkezdődött, megújulhat majd a szószék is, és az akadálymentesítést is elvégzik. Persze több ütemben.

A templom élete az mindig arról szól, hogy a közösség, a gyülekezet folyamatosan gondolkodik, hogyan lehetne a templomot a legszebbé tenni, a legjobban karbantartani. Ebből a szempontból a ceglédi reformátusság nagyon különleges helyzetben van – fogalmazott Hánka Levente.

HÁNKA LEVENTE református lelkipásztor: „Maga a templom, amiben élünk egyedi a Kárpát-medencében, nem csak nagyságában. A belső mértéke szerint a legnagyobb református templom Közép-Európában és ez nyilván magával hordozza a felelősségnek illetve a munkának a nagyságát is. A felújítás az amit régóta tervezünk, gyakorlatilag szinte mindenki mindig  tervezte. Hiszen az egész templom építése ahogy elkezdődött és a felszentelése 1871-ben megtörtént, az építés igazából sohasem fejeződött be, mert mindig voltak és mindig tervben voltak munkálatok, amiket elvégzett a gyülekezet ezen a templomon az évszázadok során.”

Vagyis nincs egy konkrét időpont, hogy mióta tervezik ezt a felújítást, hiszen erre mindig voltak tervek. Legutóbb a kilencvenes években esett át komolyabb felújításon a templom illetve folyamatosan újult meg. A város is sokszor támogatta ezeket a munkálatokat, az elmúlt 10 évben azokban csak kisebb lépésekkel tudtak haladni a felújításban. A gyülekezet természetes saját erőből nem tudnak nagyobb beruházásokkal megbirkózni. Vagyis állami támogatásra van szükség.

HÁNKA LEVENTE református lelkipásztor: „Mivel kiemelt műemlék a templom, így nem csak a ceglédieknek is fontos, hanem az ország egészének, hogy ez a műemlék a maga szépségében valóban megmaradjon, így kaptunk állami támogatást. Az úgy kezdődött, hogy az egyház maga is, a zsinat felkérte a gyülekezeteket, hogy milyen munkálatokra van szükség a templomaiban. Több száz ilyen felmérés történt, ezek beérkeztek az egyházi központba, a püspökség ezeket megvizsgálta, meghatározta, hogy melyek azok, amelyekre lehetőség nyílik esetleg megvalósítani.”

Így nyílhatott lehetőség a ceglédi templom megújítására is. A kérelem az EMMI-hez érkezett és ott 118.270.000 Ft támogatásról döntöttek – természetesen az előzetes tervek alapján. Ezt követte a pontos munkák meghatározása, hiszen a kérvény azt is tartalmazta, hogy készüljön egy átfogó felmérés a templom állapotáról. Ezután és közbeszerzési eljárás után most már a munka is elindulhatott. A belső munkálatokkal.

HÁNKA LEVENTE református lelkipásztor: „A teljes falfelület  festése, javítása, a korábban kívül futó vezetékek beépítése történik az első ütemben. Valamint elkezdtük a még eddig kimaradt fa nyílászárók, templomkapuk restaurálását. Ez is milliós tétel. És ezek a munkálatok a reménység szerint a jóidő beálltáig befejeződnek és utána elkezdhetjük a külső munkálatokat.”

Hiszem megújulhat a templom Szabadság tér felöli homlokzata, és akadálymentes bejáratot is kialakítanak majd. Jellegében, mostani formájában nem változik meg semmi, csak megújul, szebb lesz és persze az állagmegóvásra is nagy hangsúlyt fektetnek.