Népművészeti kiállítás

1297

Régi, már-már feledésbe merült kézműves szakmákból is ízelítőt kaphatnak azok, akik ellátogatnak a ceglédi galéria legújabb kiállítására. A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület alkotói, köztük, fafaragó, hímző, kékfestő, kosár-és szalmafonó mutatja meg szebbnél szebb munkáit. A tárlat március 28-ig látogatható.

Szemet gyönyörködtető alkotásokkal telt meg a Ceglédi Galéria. A kiállítóteremben a magyar népi kultúra megannyi kincse felfedezhető. A 35 éves fennállását ünneplő Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület alkotói örömmel hozták el Ceglédre munkáikat. A kiállítás megnyitóján Kozma Attiláné köszöntötte a vendégeket. A galéria vezetője emlékeztetett: az ipari termelés megjelenése előtt csak a kézművesség létezett. Kézi erővel és kézi szerszámokkal állították elő a termékeket természetes anyagokból. A kézművesek a vásári joggal rendelkező településekre jártak eladni portékáikat.

KOZMA ATTILÁNÉ, vezető, Ceglédi Galéria: A 14. századtól, nyugati mintát követve, az egyes szakmák képviselői céhekbe tömörültek, ahol a kézművesek érdekeit közösen képviselve tudtak jobban boldogulni. Később, a mesterré válás előtt a legények nyugati vándorútra mentek és az ott tanultakkal gazdagodva tértek haza. Így került Magyarországra pl. a kékfestés mestersége is a 17. sz.-ban, de a nyugatiak is tanultak a magyaroktól. A kocsigyártás, a hímzés fortélyaiból sokat vettek át tőlünk.

A ceglédi tárlaton 22 népi kézműves szakma 48 alkotója mutatkozik be. A Duna-Tisza Közi Népművészeti Egyesület elismert népművészek alkotnak. Van köztük fafaragó, nemezelő, hímző, kékfestő, mézeskalácsos, szövő, kosár-szalma- és csuhéfonó, gyöngyfűző, kovács, tojásfestő, fazekas, játékkészítő és csipkeverő is.

SZABÓ KÁROLYNÉ, elnök, Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület: Taglétszámunk körülbelül 180 fő. Ez a viszonylag nagy létszám annak köszönhető, hogy nem egy szűk régió, vagy egy megye kézműveseit fogja össze. Az egyesület megálmodója, létrehozója dr Bánszky Pál, az MMA rendes tagja, elismert szaktekintély volt. Az alapító tagok legtöbben, hála az égnek ma is velünk vannak, aktív, példaadó egyéniségei közösségünknek.

Az egyesület alapvető feladatának tekinti a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását, az évszázadokon át halmozódó tudás és szépség továbbvitelét és hogy átadják a kézműves alkotás tudományát a fiatalabb generiációnak-tette hozzá az elnök. A tárlat március 28-ig látogatható a ceglédi galériában.