Támogatások, pályázatok, beadványok

1049

A költségvetés mellett – de azzal összefüggésben – több más témáról is tárgyalt a testület. Döntöttek arról, hogy önként vállalt feladatként továbbra is támogatja a város az Utcai Gondozó Szolgálat működését, maximum 54 fő/hó létszámig 1000 Ft/fő/hó összegben.

Kötelezően ellátandó feladat a fogyatékkal élők nappali ellátása. Ezt – szerződésben foglalt feltételek szerint – az IRMÁK Kft. végzi Cegléden. A szolgáltatásért bepótlást biztosít az önkormányzat és teszi ezt ebben az évben is 1.990 ezer forint összegben.  Módosította a testület a Várvag Kft-vel kötött feladat ellátási keretszerződést. A szerződés a bel-és külterületi utak melletti járdák, kerékpárutak karbantartásával egészült ki. Tárgyalt a testület a ceglédfürdői terület és környéke középtávú fejlesztési stratégiájáról is. Az önkormányzat régóta tervezi a Budai úti fürdő, valamint a fürdő körüli területek egymással összefüggő – és nem utolsó sorban bevétel-orientált – rendezését, fejlesztését, hasznosítását. Elképzelések vannak, és történtek is az elmúlt években „szigetszerű” intézkedések (beruházások), de a koherens fejlesztés stratégiai tervezés nélkül kudarcra van ítélve. Ez viszont egy olyan komplex közgazdasági, marketing és ingatlanpiaci menedzsmentszemléletet igényel, amelyet a legcélszerűbben, és a leghatékonyabban csak egy erre szakosodott, megfelelő tapasztalattal rendelkező gazdasági szereplő tud elvégezni. Ma arról szavaztak a képviselők, hogy ezt a stratégiát ki készíti el. Az ügyészség és a volt Raiffeisen Bank homlokzatának felújítására, állagmegóvására nyújt be pályázatot a város. A beruházás becsült költségigénye 30 millió forint. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatának támogatási intenzitása 50 %, vagyis 15 millió forint önerő szükséges a felújításhoz.  A Földművelésügyi Minisztérium egyik pályázatát is szeretné kihasználni a város. Sikeres pályázat esetén megvalósulhat a Gőz és a Benyus dűlők útfelületének stabilizálása, felújítása, továbbá három közkifolyó létesítése a Gőz dűlőben. A beruházás összköltsége majd’ 10 millió forint, viszont a pályázati támogatás intenzitása 100 százalék, vagyis önerőre nincs szükség. Cegléd Város önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban utasítja el a Soros-tervet, és azt, hogy településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek – ezzel Cegléd csatlakozott a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” elnevezésű felhíváshoz. Nagy Tamás önkormányzati képviselő önálló képviselői előterjesztést nyújtott be a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogának fenntartása érdekében. A képviselő testület, egy módosítással, de támogatta a beadványt.