Ülésezett a testület

953

Nyári szünet utáni első ülését tartotta ma a város képviselő-testülete. Az előkészítést követően ma döntés született sok más mellett ingatlanok értékesítéséről, illetve megvételéről. Az önkormányzat bővíti az ugyeri óvodát és pótlékot fizet a fenntartásában működő külterületi óvodákban dolgozó közalkalmazottak számára a nehéz körülmények között végzett munkáért.

Döntés született, hogy az önkormányzat értékesít egy 392 négyzetméternyi beépítetlen területet a Téglagyár utcában és megvásárol egy valamivel több, mint egy hektáros területet az Ipari Park szomszédságában. Vásárol egy tanya és szőlőművelési ágú ingatlant az önkormányzat az Ugyerban is. Az ingatlan megszerzése mellett szólt, hogy az szomszédos a már önkormányzati tulajdonú, és a Szociális Szövetkezet által hasznosított területtel. A vásárlással bővíthető az állatok tartására szolgáló terület, bővíthető az állatlétszám, ezáltal munkahelyek létesítésére nyílik lehetőség. Cegléd Város Önkormányzata a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos korábbi döntését fenntartva a módosított társulási megállapodás aláírásával csatlakozik a jelen állás szerint 97 település részvételével létrejövő társuláshoz. Téma volt a Várvag Kft. visszatérítendő támogatási kérelme is. A cég 6 db parkoló-automata beszerzésére kért 8 millió forint támogatást. Öt automatát cserélni kell, egyet pedig újként szeretnének a rendszerbe állítani. A Kék Cápák SE és a Ceglédi Kosárlabda Egyesület kérelme is a képviselők asztalára került. A sportszervezetek a tao pályázat csúszása miatt fordultak kéréssel az önkormányzathoz, hogy az önkormányzattól kapott, visszatérítendő működési támogatás folyósítását ez év végéig hosszabbítsák meg. Mindkét esetben hozzájárult a hosszabbításhoz a képviselő-testület.  Módosította az önkormányzat a tartós helyettesítéssel működő III. számú házi gyermekorvosi körzet megállapodásait, megbízási szerződéseit. A módosítások értelmében a körzetben dolgozó orvosok és asszisztensek bére június elsejétől  visszamenőlegesen emelkedik.  Rendeződött az ugyeri óvoda férőhelyszámának bővítése is a csütörtöki ülésen.  A döntés értelmében az önkormányzat bővíti a fenntartásában működő Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodájának 50 fős férőhelyszámát 70 főre. A férőhelybővítést Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában, a Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő, a Várkonyi István Általános Iskola telephelyén, a Cegléd, Örkényi út 583. számú ingatlanban lévő, használaton kívüli helyiségek megfelelő kialakításával oldja meg a helyhatóság. A bővítéssel párhuzamosan egyéb pótlékot állapít meg az önkormányzat – a munkaerő megtartása érdekében – 2018. január 1-jétől a külterületen működő önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó közalkalmazottak számára a nehéz körülmények között végzett munkáért. A pótlék mértéke 2018-ban 12 ezer Ft/fő.