Üléseztek a bizottságok

895

Megtartották üléseiket a szakbizottságok, előkészültek a csütörtöki testületi ülésre. Pályázatokról, beszámolókról, tulajdonosi hozzájárulásokról tárgyaltak. A bizottsági döntések figyelembevételével tárgyal majd a testület holnap az előterjesztésekről.

A gazdasági, a Kulturális, Oktatási és Népjóléti valamint a Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Pénzügyi Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó napirendekről, előterjesztésekről tárgyaltak. Ilyenkor véleményezik és ha szükséges módosítják is azokat, hogy a csütörtöki testületi ülésen már a szakbizottságok által jóváhagyott anyagokról tárgyaljanak a képviselők. A bizottságok elé sok más mellett olyan témák kerültek, mint  a Bácsvíz Zrt és a DTKH Nonprofit Kft mérlegbeszámolója. De a gazdasági társaságok is most nyújtották be a 2017-es év gazdálkodásáról szóló tájékoztatóikat. Cegléd Város Önkormányzata első negyedéves gazdálkodásáról is most tárgyaltak a bizottságok. Új gépjármű beszerzéséhez szükséges forrásátcsoportosításról is tárgyaltak. Ez ahhoz szükséges, hogy a mezőőrök új járművet kaphassanak. Ismét csatlakozni szeretne a város a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. Erről is tárgyaltak a bizottságok. A Ceglédi Kosárlabda Egyesület is tulajdonosi hozzájárulást kér az önkormányzattól. A bizottságok elé került előterjesztésből kiderül, tornaterem felújításra szeretnének pályázni. A város pedig a világháborús emlékmű felújítására szeretne pályázni, erről tárgyaltak a bizottságok és tárgyalnak majd a képviselők. .