Viszontválaszban reagált a Jobbik

1256

Viszontválaszban reagált a Jobbik helyi szervezete a Fidesz közleményére. A téma továbbra is a 400 kV-os távvezetékről szóló testületi döntés.  A válaszban úgy fogalmaznak: „A Jobbik helyi képviselői gyenge próbálkozásnak tartják a Fidesz részéről azt az előterjesztést, mely csak minimalizálni akarja az emberi életre vonatkozó károkozást, nem pedig teljesen kizárni azt.”

„Viszontválasz – Avagy olvasott szöveg értése

A januári testületi ülésen a helyi Fidesz-frakció nevében képviselői indítvány került a döntéshozók elé, melyben a 400kV távvezeték megvalósítását tárgyalták. Valószínűleg a kormánypárt helyi képviselőinek gyenge szövegértése miatt a Jobbik egyöntetű NEM szavazata olyan reakciókat váltott ki, amely – ha a határozati javaslatokat alaposan átolvassuk – érthetetlen, és a Fidesztől már megszokott módon: hazug.

A Jobbik helyi képviselői gyenge próbálkozásnak tartják a Fidesz részéről azt az előterjesztést, mely csak minimalizálni akarja az emberi életre vonatkozó károkozást, nem pedig teljesen kizárni azt. A Jobbik célja, hogy ne csak a kiváltságosok mentesüljenek a vezeték okozta negatív hatásoktól, ne csak 100 milliós villákat kerüljön ki a nyomvonal, hanem a „halandó” polgárok is egyenlő mércével mérettessenek, és az ő életük is legyen annyira fontos, mint azoké, akik a zsírosbödön mellett foglalnak helyet.

A teljesség kedvéért itt a határozati javaslat 2. pontja, amelyet a Fideszes többségű testület elfogadott:

„2. egyúttal felkéri a beruházás megvalósításában részt vevőket, hogy folytassanak további tárgyalásokat a vezeték nyomvonaláról, és törekedjenek olyan megoldás kidolgozására, amelynek káros hatása a lakosságra és a természeti értékekre nézve minimális, a lakosság mindennapi életét és a természeti környezetet a legkevésbé zavarja.”

Közlendőm megfogalmazásakor már tudjuk: a kormányhivatal kiadta a környezetvédelmi engedélyt a 400 kV-os távvezeték építésére. A tiltakozó gazdák, családok pedig a Fidesz szerint nem kerültek akkora veszélybe, hogy az ő érdekükben érdemileg is fellépjenek az ismert nyomvonal telepítése ellen. Azt gondolom, nem a Jobbik szorul magyarázkodásra, hanem aki bort iszik és vizet prédikál. Azaz a Fidesz.”

Terecskei Ágnes, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Ceglédi Alapszervezet elnöke