Beiktatták az új lelkészt

1084

Ünnepi istentisztelet keretében, az evangélikus templom felszentelésének 120. évfordulóján beiktatták hivatalába Szlaukó Orsolyát. A fiatal lelkészt a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese, Győri Péter Benjámin iktatta be. Cegléden most először szolgál női lelkész.

A fiatal, lendületes lelkészt, Szlaukó Orsolyát már megelőzte a híre – mondta a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese, Győri Péter Benjámin.

GYŐRI PÉTER BENJÁMIN, esperes, Dél-Pest Megyei Egyházmegye: ,,Tehát van egy lelkes és lendületes, fiatal lelkész és van egy gyülekezet, melyben vannak hasonló tagok, mondhatjuk úgy is, hogy erős emberek, akik az akaratukat jól végig tudják vinni. És mi esélyük van, milyen reményünk lehet arra, hogy ez működni fog? Semmi, ha hétköznapi logikával nézzük, de ha az Isten logikája szerint, akkor az a reménység, hogy kik vagyunk mi: Isten gyermekei vagyunk.”

Ahhoz, hogy jól működjön egy gyülekezet Isten szeretete köré kell, hogy szerveződjön – fogalmazott az esperes, majd feltette az iktató kérdést Szlaukó Orsolyának.

GYŐRI PÉTER BENJÁMIN, esperes, Dél-Pest Megyei Egyházmegye: ,,Az élő Isten és a keresztény gyülekezet színe előtt kérdezlek: elhatároztad- e hogy vállalod a ceglédi gyülekezetben a lelkészi szolgálatot és hogy azt az Úr Jézus Krisztus követeként reád bízottak pásztoraként teljes hűséggel és igaz szeretettel végzed. Elhatároztad-e?- Elhatároztam.”

Az elhatározás és kézadás alapján beiktatták az új lelkészt a ceglédi evangélikus gyülekezet lelkészi hivatalába.

GYŐRI PÉTER BENJÁMIN, esperes, Dél-Pest Megyei Egyházmegye: ,,A ceglédi gyülekezetnek pedig gondjaiba és szeretetébe ajánlom Szlaukó Orsolya lelkészt, a mi testvérünket az Úrban. Tiszteljétek és becsüljétek őt az egyház Urától rendelt elöljárótokként. Apostoli szokás szerint testvéri csókkal köszöntelek téged, szolgatársamat és testvéremet az Úrban. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére.”

Az új lelkész igehirdetésében a reménységről beszélt. Továbbá a Cegléden is szolgáló jól ismert elődre, Ordass Lajosra emlékezett.

SZLAUKÓ ORSOLYA, evangélikus lelkész: ,,Rengeteg feladat áll előttünk, kihívások, melyeket meg kell oldani a feladatunkban, a munkánkban. Mert személyes felszólítás és kihívás, mert az Isten így közelít hozzánk és így válhatunk a reménység embereivé, ha megtaláljuk a múltunkban a jelenünkben, a jövőnkben mindazt a reménységet, amelyet az Isten elénk tár. Kivethetjük a horgonyunkat a tengeren és fogjuk tudni, hogy melyik lesz a helyes irány.”

Az ünnepi istentiszteleten Fabiny Tamás püspök betegség miatt nem tudott részt venni. Az alkalomra írt levelét Gyarmati Imre olvasta fel.

GYARMATI IMRE, presbiter: ,,Nagyon örülök, hogy hozzánk kerültél. Szükség van dinamizmusodra, vállalkozó kedvedre, jó teológiádra. Ahogy szóban jeleztem, belátható időn belül szeretnélek meglátogatni Cegléden, akár egy szolgálat keretében is. Áldás kívánással: Tamás.”

Szlaukó Orsolyát a történelmi egyházak képviselői is megáldották.