Sajtóközlemény – ingatlanértékesítésről és következetes képviselői magatartásról

889

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy 2018-ban született határozatával értékesítésre jelölte ki a Törteli úti, volt Dózsa György laktanya területén található „kivett épület, udvar” megnevezésű több mint 3000 négyzetméter alapterületű ingatlant. A pályázati felhívás alapján az ingatlan kikiáltási ára nettó 10.100.000,- Ft + ÁFA volt. A 2019. január 2-án 16 óráig megadott határidőig egy pályázat érkezett. A PHL Optima Kft. által benyújtott ajánlat a kikiáltási árral megegyező összeg, pályázó a pályázati feltételekben előírtakat maradéktalanul teljesítette. A szóban forgó gazdasági társaság résztulajdonosa Hörömpő Annamária, a Képviselő-testület tagja. A döntésből helyi ellenzéki képviselő(k) politikai tőkét próbál(nak) kovácsolni, és országos médiafelületeket felhasználva ismét Cegléd hírnevének csorbításán kezdtek el dolgozni, pedig az előkészítés során minden értékesítési feltétellel egyetértett(ek), szavazatával, szavazatukkal támogatva azokat.

A tisztánlátás kedvéért:

Az ingatlant az Önkormányzat nyilvános pályázat útján értékesíti, miként a volt laktanya többi ingatlana esetén is ezt a gyakorlatot követte, követi. A pályázat mindenben megfelel a törvényi előírásoknak és az Önkormányzat vagyonrendeletének.

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 18-i ülésén egyhangú, 14 igen szavazattal elfogadta az ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről szóló határozatát, benne a helyiség ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló kikiáltási vételárával, majd idén januárban a pályázat eredményének ismeretében, döntött az értékesítésről. A január 22-ei döntés előkészítő szakbizottsági ülésen a bizottság tagjai egyhangúlag támogatták a pályázati feltételeknek megfelelő egyetlen pályázó, a PHL Optima Kft. részére történő értékesítést. Így az azóta hangos kritikát megfogalmazó Jobbikos képviselők is. Amennyiben a Magyar Állam nem él az elővásárlási jogával, az értékesítésnek törvényi akadálya nem lesz.

Az Önkormányzat – a képviselők által is ismert – vagyonrendeletében előírt határidő kétszeresét biztosította a pályázatok benyújtására, és a helyi rendeletben előírt nyilvános felületeken túl (cegled.hu, varvag.hu, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája) – a minél nagyobb verseny érdekében – az országos elérésű ingatlan.com oldalon is megjelentette pályázatát.

Az Önkormányzat hosszú évek óta értékesít ingatlanokat a volt laktanyában nyilvános pályázat keretében, és sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a piac a nyílt és széleskörű pályáztatás ellenére nem mutat komoly érdeklődést az ingatlanok iránt, így csak egy-egy érdeklődő akad. Ezt valószínűleg a rossz műszaki állapot és a közművek egy részének hiánya okozhatja. Az elmúlt években lefolytatott valamennyi laktanya értékesítésre elmondható, hogy nem volt verseny, mert csak egy pályázó volt. Ezalatt az önkormányzat az ingatlanok őrzésvédelmére és területeik gondozására több tíz millió forintot költött el. A jó gazda gondosságával érdekünk mielőbb a piac által adott legjobb áron értékesíteni az ingatlanokat, mert a beköltöző vállalkozások munkahelyeket teremtenek, helyi adókat fizetnek, így a kiadások helyett bevételekhez jut a város. Továbbá ha a képviselő-testület arra várva, hogy több pályázó legyen, sorra eredménytelenné tenné a pályázati eljárásokat, újra dönteni kell a pályázati kiírásáról. Ez esetben mivel a vagyonbecslés a nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében 3 hónapig érvényes csak, aktualizálni kell az ingatlan értékét, ami újabb kiadást jelent az adófizetők pénzéből! Így az esetleges, még egy pályázó kivárásával realizálható magasabb ár bizonyosan nem térülne meg. Sőt többe kerülne az adófizetőknek. Véleményünk szerint ezt senkinek sem érdeke.

A pályázati eljárás módjával kapcsolatban a Képviselő-testületben eddig nem merült fel ellenvélemény. Ahogyan a kérdéses ingatlan forgalmi értékével kapcsolatban sem fogalmazott meg egyetlen képviselő sem kételyeket. Ebből az következik, hogy a testület valamennyi tagja reálisnak ítélte meg az értéket.

Mindezek ismeretében nem merülhet fel aggály, hogy az egyetlen érdeklődő vásárolja meg a képviselő-testület által egységesen jóváhagyott, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló, reális áron az ingatlant.

A tisztánlátás érdekében csatoljuk az elmúlt évek valamennyi, a laktanyában érintett ingatlan értékesítésre kijelölését, valamint az ingatlannal kapcsolatos bizottsági és testületi ülések döntéseit, jegyzőkönyveit, amiből jól látható, hogy minden esetben ez a bevett eljárás. Továbbá fotókat is csatolunk a szóban forgó ingatlan állapotáról.

Mindezek alapján mindenki kialakíthatja a maga álláspontját.

Cegléd Város Önkormányzata
2019. január 31.